Spoločnosť vykonáva nasledovné činnosti:

 

 • Hydraulické vyregulovanie a termostatizáciu ústredného kúrenia

 • Hydraulické vyregulovanie teplej vody

 

Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia ústredného kúrenia

Spoločnosť sa dlhodobo venuje hydraulickému vyregulovaniu a termostatizácii – montážnym prácam, dodávkam materiálu a výrobe projektových dokumentácií vlastnými pracovníkmi.

Hydraulické vyregulovanie a termostatizáciu realizujeme vysokokvalitnými armatúrami podľa výberu investora:

 • OVENTROP

 • HERZ

 • Prípadne iné, po dohode projektanta a investora

 

Súčasťou vyregulovania je nastavenie regulačných ventilov podľa projektu vlastným meracím zariadením s následným vystavením „Protokolu o hydraulickom vyregulovaní ústredného kúrenia v objekte bytového domu“.

Spoločnosť vykonáva aj preregulovanie rozvodov vykurovania v objektoch (bytových domoch) po významnej obnove, napr. po zateplení objektu, čím dochádza k ďaľšiemu významnému šetreniu spotreby tepla a k predĺženiu životnosti armatúr.

Spoločnosť realizuje aj medziobjektové vyregulovanie vykurovania - hydraulické vyregulovanie vykurovania väčších celkov medzi sebou, či už objektov kotolní, výmenníkových staníc, alebo bytových, príp. iných objektov.

 

Hydraulické vyregulovanie teplej vody v bytových domoch

Spoločnosť realizuje hydraulické vyregulovanie teplej vody:

 • Na stupačkách teplej vody, na cirkulačnom potrubí v bytových domoch
 • Medziobjektové vyregulovanie teplej vody

 

Súčasťou vyregulovania teplej vody je:

 • Dodanie projektovej dokumentácie vlastnými pracovníkmi
 • Dodávka regulačných armatúr podľa výberu investora po dohode s projektantom (OVENTROP, HERZ)
 • Montážne práce
 • Nastavenie regulačných armatúr podľa projektu
 • Vystavenie „Protokolu o hydraulickom vyregulovaní teplej vody“

 

Naša spoločnosť taktiež ponúka výmenu zastaraných a zväčša nefunkčných pôvodných uzatváracích ventilov na stupačkách vykurovania a teplej vody za nové, vysokokvalitné uzatváracie ventily OVENTROP alebo HERZ.

 

Projektová a poradenská činnosť

 • vypracovanie projektovej dokumentácie
 • vypracovanie prevádzkových predpisov a poriadkov pre tepelné zdroje

 

Dodávateľská činnosť

 • zabezpečujeme dodávku zariadení so zameraním na výstavbu a rekonštrukciu tepelných zdrojov a odovzdávacích staníc

 

Montážna a servisná činnosť

 • montáž, oživenie a servis riadiacich systémov a malej regulačnej techniky
 • elektromontážne práce
 • odávka a montáž tepelných zdrojov
 • hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV vrátane termostatizácie
 • servis plynových zariadení ( v zastúpení ROBERT BOSCH s.r.o. divízia JUNKERS)

Firma disponuje kolektívom profesne zrelých pracovníkov, ktorí majú bohaté skúsenosti v uvedených činnostiach.

 

Referencie:

 • Byttherm s.r.o., Bánovce nad Bebravou
 • Služby pre bývanie s.r.o., Trenčín
 • SBD Trenčín
 • Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
 • SVB – Trenčín, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom