Profesionálny servis kotlov :

 • Junkers

 • Viessmann

Ponúkame Vám záručné , pozáručné a ročné servisné prehliadky plynových kotlov a plynových ohrievačov. Prehliadky plynových zariadení sú súčasťou bezpečnej prevádzky vykurovacích zariadení. Správnym nastavením a vyčistením plynového kotla docielime lepšiu účinnosť spotrebiča a nižšiu spotrebu plynu, čo sa Vám vráti v podobe ušetrených peňazí pri platbách za plyn.

 

Na objednanie servisnej prehliadky Vášho vykurovacieho zariadenia stačí vypísať objednávku na našej stránke a o ostatné sa postaráme za Vás.

kúpiť kotol
urobiť servisnú prehliadku
spustiť nový kotol do prevádzky
zabezpečiť vyregulovanie ÚK a TÚV
oživiť / nakonfigurovať / odladiť riadiaci systém
zmerať elektrosmog / elektrormagnetizmus
iné
Povinné
Povinné
Povinné
Povinné


    


 

 

Naviac získate pri pravidelných ročných prehliadkach:

 • 20 % zľavu pri opravách a poruchách
 • poradenskú činnosť (032 7 441 511 , 0948 082 166)

Platí pre fyzické osoby - s vykurovacím výkonom zariadení do 50 kW.

 

Popis vykonávaných úkonov v rámci ročnej servisnej prehliadky plynových kotlov :

 • kontrola ovládacích prvkov
 • kontrola tesnosti a funkčnosti plynových častí
 • kontrola a nastavenie tlaku expanznej nádrže
 • kontrola a vyčistenie odťahu spalín
 • kontrola a nastavenie regulácie ÚK
 • kontrola bezpečnostných prvkov
 • kontrola tesnosti a funkčnosti ÚK a TÚV
 • kontrola a vyčistenie spalľovacej komory
 • kontrola a nastavenie tlaku plynu a tlaku vody
 • protokol o vykonanej prehliadke a zistených závadách

 

Solárne systémy vykurovania : 

 • Meranie kvality a parametrov solárneho média
 • Doplnenie solárneho média (tyfocor)
 • Nastavenie parametrov ohrevu

 

Doporučenia príslušenstiev ku kotlom:


Úpravňa vody EZV

Úpravňa vody slúži na zamedzenie tvorby vodného kameňa a odstránenie už vytvorených pevných usadenín. Ponúkané prístroje EZV...D slúžia aj na to, aby sa ušetrila námaha a financie spojené s výmenou alebo čistením vyhrievacích telies v bojleroch, práčkach, umývačkách riadu, v prietokových ohrievačoch vody, sprchovacích ružiciach, splachovacích nádržkách a pod.

 

Prepäťová ochrana kotla

Pri údere blesku (ale niekedy aj pri iných dejoch, napr. pri obyčajnom zapnutí rýchlovarnej kanvice) dochádza k vznikom tzv. prepätí, t.j. krátkodobých vysokonapäťových špičiek. Toto napätie niekoľkonásobne prekračuje prípustné hranice napätia, ktoré je spotrebič schopný zvládnuť. Prepätie môže dosahovať hodnoty niekoľkých TISÍCOV (v niektorých prípadoch až STOTISÍCOV) voltov, teda prekračuje vhodné napätie niekoľkonásobne. Prepätie sa šíri po napäťových vedeniach až do vzdialenosti niekoľkých kilometrov (takže sa môže pokojne stať, že vo vašom okolí svieti slnko a zrazu vám "odíde" kotol alebo televízor).
Na vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím slúžia tzv. prepäťové ochrany.Prepäťové ochrany majú za úlohu znížiť veľkosť prepätia na takú úroveň, ktorá už elektrickým spotrebičom neuškodí.


Snímač úniku CO (okrem kondenzačných kotlov a turbokotlov)

Bez zápachový a neviditeľný oxid uholnatý (CO) spôsobuje stále znovu a znovu tragické nehody. Komín, kotol a plynové sporáky pri špatnom prevzdušnení zpôsobujú vznik tohoto plynu. CO snímač varuje hlasitým poplašným tónom (85dB) skôr, než sú v miestnosti dosiahnuté kritické hodnoty CO. Tak máte dostatok času, abyste mohli miestnosť opustiť, vyvetrať a kritické miesto vyradiť z prevádzky.


Snímač úniku ZP (zemného plynu CH4)

Snímač úniku zemného plynu (CH4) pre použitie v domácnosti, kuchyniach a malých kotolniach. Zvuková a svetelná signalizácia prekročenia ALARMU. Prah alarmu 10 % z dolnej medze výbušnosti.