Referenčná listina - Dopyt, s.r.o., Trenčín

MsBP Trenčianske Teplice

 • riadiace systémy L&G PRV
 • dispečérsky systém VIS 40 pre riadenie a monitorovanie kotolne
 • rekonštrukcia kotolne
 • vyregulovanie rozvodov TÚV
 • meranie spotreby tepla ÚK a TÚV

 

BYTTHERM s.r.o. Bánovce nad Bebravou

 • riadiace systémy L&G PRV
 • dispečérsky systém VIS 40 pre riadenie a monitorovanie kotolní a OS
 • rekonštrukcie kotolní a OS
 • vyregulovanie rozvodov TÚV
 • využitie termálneho vrtu
 • elektrické podlahové vykurovanie
 • bezkanálové vedenie (PD)

 

ORPZ Bánovce nad Bebravou

 • rekonštrukcia ÚK
 • riadiaci systém ONESOFT

 

Obytný dom Pod sokolice č.524 Trenčín

 • rekonštrukcia ÚK aTÚV

 

Obytný dom Sídlisko Juh č.2753 Trenčín

 • termostatizácia ÚK

    

Obytný dom Royova č. 2072 Trenčín

 • realizácia kotolne
 • termostatizácia ÚK

 

Obytný dom Pred Polom č. 773 Trenčín

 • hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK

 

Domov dôchodcov Dolná Súča

 • plynofikácia kotolne

 

SBD Trenčianske Teplice

 • hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK

 

ACCORD Trenčín

 • oživenie riadiaceho systému L&G RVP 80 v kotolni

 

Administratívne centrum Štefánikova č.17 Bratislava

 • oživenie riadiaceho systému L&G RVP 80 vzduchotechniky

 

Agro CTZ Rybníky Levice

 •  oživenie riadiaceho systému L&G PRU v kotolni

 

Penzión Dobromila Trenčianske Teplice

 • oživenie riadiaceho systému L&G PRU v kotolni
 • oživenie riadiaceho systému L&G RVP 80 v OS
 • oživenie riadiaceho systému L&G RWI vzduchotechniky

 

Dom dôchodcov Bánovce nad Bebravou

 • oživenie riadiaceho systému L&G RVP 80 v kotolni

 

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou

 • oživenie riadiaceho systému L&G RVP 80 v kotolni

 

SPŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou

 • oživenie riadiaceho systému L&G RVP 80 v kotolni

 

Energetická inšpekcia - EA Trenčín

 • oživenie riadiaceho systému L&G RVP 80 v OS

 

Bytový dom Hečkova č.18 Bratislava

 • oživenie riadiaceho systému L&G RVP 80 v OS

 

Jagenberg Nové Mesto nad Váhom

 • oživenie riadiaceho systému L&G RVP 80 v kotolni

 

Kasárne Nové Mesto nad Váhom

 • oživenie riadiacich systémov L&G RVP 80 v kotolniach

 

AB Merina Trenčín

 • oživenie riadiaceho systému L&G RVP 80 v OS

 

Nemocnica Levice

 • oživenie riadiaceho systému L&G RVP 80 v OS

 

Sídlisko M.Nešpora Levice

 • oživenie riadiacich systémov L&G RVP 80 v OS

 

Bytový dom Pod Sokolice č.530 Trenčín

 • oživenie riadiaceho systému L&G RVP 80 v OS

 

Hotel Kanada Bánovce nad Bebravou

 • termostatizácia ÚK

 

MDK Nováky

 • riešenie havarijného stavu strojovne a hlavnej sály

 

MsBP Nováky

 • koncepcia tepelného hospodárstva mesta

 

EMG s.r.o. Banská Bystrica

 • rekonštrukcia kotolne (PD)

 

Global Expres Slovakia s.r.o. Chrenovec Brusno

 • plynofikácia skladu hračiek (PD)

 

Viacúčelová budova Podlužany

 • tepelný zdroj

 

PK Sedlište Púchov

 • oprava plynovej kotolne (PD)

 

Tebys s.r.o. Trenčín

 •  medziobjektové vyregulovanie rozvodov ÚK častí sídlisko Soblahovská, Sihoť, Piaristická Trenčín

 

Cestné stavby Nové Mesto nad Váhom

 • dodávka a oživenie plynovej kotolne

 

Cemac a.s. Horné Sŕnie

 • dodávka,oživenie plynovej kotolne-labolatórium-velín

 

Vieska s.r.o. Považany

 • ústredné vykurovanie výrobných hál a skladov