Ponúkame:

 • meranie technického žiarenia s dokumentáciou o meraní
 • poradenstvo pri nameraní zvýšeného elektromagnetického žiarenia

Technické žiarenie - ELEKTROSMOG

Hodnota intenzity elektromagnetického poľa v poslednom období prekračuje v niektorých lokalitách i niekoľkonásobnú bezpečnostnú hodnotu. Obydlia staviame často i na nevhodných miestach a z nevhodných materiálov, nevhodným spôsobom. Jednou z príčin je i to, že v druhej polovici 20. storočia sa začalo rapídne zvyšovať nové technické žiarenie - elektrosmog.

Existujú rôzne typy elektromagnetického žiarenia, napríklad mikrovlnné žiarenie radarov, hlavne v blízkosti letísk, žiarenie z antén pre mobilné siete, ktoré obvykle pracujú na frekvencií 900 MHz, alebo siete počítačov, modemy, satelitné antény prijímačov, bežná elektroinštalácia v obytných domoch, domáce elektrospotrebiče, prenosné domáce telefóny, alarm, systémy hlavne s rádiovým snímaním a ďalšie iné výdobytky našej modernej doby.

Snažíme sa spolu s nimi žiť a adaptovať sa na ich vplyvy, ale niekedy sa nám to nedarí.Nemôžeme ich zo života vylúčiť a ani by sme ich nemali, ale ak už máme nejaké zdravotné, fyzické či psychické problémy, mali by sme o týchto informáciách vedieť.

 
Väčšina odborníkov sa zhoduje, že by sme sa mali vyvarovať dlhodobému pôsobeniu magnetického poľa viac ako 2,5 mg (miligaus), a to najmä u detí, a hlavne pri spánku, alebo miestnostiach kde sa dlhodobo zdržiavame ( kuchyňa, obyvačka, spálňa, pracovňa...).

 

Dôsledkom pôsobenia magnetického poľa sa človek „necíti vo svojej koži“, je unavený, apatický, má bolesti hlavy a je podráždený, čo môže prerásť i do vážnych degeneračných chorôb ako napr. leukémia, rakovina, cukrovka, vážne problémy s krvným tlakom, ťažká depresia atď.

 

Rôzne formy ELEKTROSMOGU:

Podľa frekvencie rozdeľujeme elektrosmog na:

 • Nízkofrekvenčný (NF)
 • Vysokofrekvenčný (VF)

 

NF ELEKTROSMOG

Pochádza z elektrospotrebičov, napr. točivé motory, transformátory, elektroinštalácia, elektroohrievače vody, elektrické podlahové kúrenie, chladničky, elektrické rozvodové skrine atď. Frekvencia NF elektrosmogu je rádovo jednotky až stovky Hz, ale obvykle je to kmitočet (frekvencia) 50 Hz.

Ďalej NF polia môžeme deliť na:

 • elektrické ( V/m )
 • magnetické ( nT )

Hodnota elektrického poľa v blízkosti spotrebiča, ktorý nie je v prevádzke, ale je pod napätím, ako napr. pri vypnutej nočnej lampe, keď nesvieti ale je zapojená do zásuvky, môže dosiahnuť až 20 V/m. Elektromagnetické polia nameriame pri zapnutých spotrebičoch, ak sú pod napätím a majú teda aj odber prúdu.

 
Človek okamžite cíti extrémne hodnoty vo forme mravenčenia, pichnutia, svrbenia, neschopnosť zaspať atď. Slabé hodnoty môžu vyvolať reakciu u citlivých ľudí, dlhodobo môžu spôsobiť i fyzické symptómy. Všetky neprirodzené magnetické polia vytvorené človekom vyvolávajú v biologických procesoch človeka reakcie i zmeny. 

Pri testovaní sa zistilo:

 • vplyv na rast buniek, zvýšenie rozdelenia rakovinotvorných buniek
 • zvýšený výskyt niektorých typov rakoviny (hlavne leukémie)
 • vývojové problémy u plodov i u malých detí

 

Možnosti ochrany alebo eliminácie u NF elektrosmogu (ak máme možnosť pri príprave projektu):

 • vhodným spôsobom si vybrať elektroinštaláciu, aby bola premyslená lokalita spálne - rozvodová skriňa, hlavná trasa silových vedení
 • bezpečná vzdialenosť od trafostanice alebo od iných spotrebičov elektrickej energie
 • ochrana tienením, zemnením atď.

Ak to nie je možné a na danom mieste už bývame, vhodné miesto na odpočinok si vyberieme po detekcii intenzity elektrosmogu. Na odstránenie vyššie uvedených vplyvov použijeme tienenia, zemnenia alebo biorezonančnú ochranu pomocou eliminátorov elektrosmogu.

 

VF ELEKTROSMOG

Táto záťaž prichádza obvykle zvonka a jej kmitočet je rádovo MHz a aj vyššie.

Pôvodcom tejto záťaže môžu byť: televízne a rádiové vysielače, mobilné siete, radarové stanice, satelitné antény atď.

Pred výstavbou domu je dôležité vykonať detekciu úrovne VF zamorenia, vyznačiť smer aj intenzitu (hustotu elektromagnetického poľa). Pri výbere stavebných materiálov si môžeme vybrať stavebný materiál s nižšou priepustnosťou žiarenia. V prípade, ak je už dom postavený a je tam záťaž, vplyvy možno eliminovať použitím špecialnych materialov, ktoré odrážajú požadované spektrum kmitočtov, čím chránia vnútorný priestor domu.